• No Products in the Cart
  • No Products in the Cart

Strokovne kompetence

Strokovni vodja programa Prostovoljstvo v Slovenskemu društvu Hospic na nacionalni ravni, v preteklih letih tudi programa Detabuizacija smrti.
Vodja učiteljskega zbora izobraževanja, v sklopu katerega pripravlja koncepte izobraževanj, organizira, koordinira, izvaja izobraževanja za strokovno in splošno javnost ter izvaja evalvacijo posameznih izobraževanj.
Koordinira in organizira delo med 12 aktivnimi območnimi odbori z vodji prostovoljcev posameznih odborov in strokovnimi zaposlenimi na odborih.
Letno izvaja delavnice za več kot 190 prostovoljcev, organizira 4 začetna usposabljanja za prostovoljce v različnih območnih odborih ali preko Zoom aplikacije in izkustvena izobraževanja za splošno javnost in strokovne delavce, poleg ostalih izobraževanj za strokovne delavce v njihovih organizacijah.
Kot prostovoljka Slovenskega društva Hospic je spremljala umirajoče bolnike in njihove svojce na domu.
Članica strokovnega sveta v Slovenskem društvu Hospic.
Vodila je mesečno pogovorno skupino Hospic, kjer je dala poudarek na temah o življenju, smrti, ozaveščanju čustev, vzorcev in prepričanj.
Predlog Naj prostovoljke 2017 Doma ob Savinji Celje – natečaj Mladinskega sveta Slovenije.
Naj mentorica 2019 Slovensko društvo Hospic – priznanje Slovenske filantropije.

PUSTI KOMENTAR

Sorodne objave